เครื่องเจาะรูแบบอัตโนมัติ

ลูกค้าที่มีชื่อเสียงของเราเช่น CARRYBOY AEROKLAS ฯลฯ ได้รับประโยชน์โดยตรง เนื่องจากความแม่นยำในการเจาะของแต่ละรูจะมีค่าเบี่ยงเบนเพียงแค่ 0.3 mm. และสามารถเจาะได้เร็วถึง 2 รู ต่อ 15 วินาที เครื่องเจาะนี้มีหัวเจาะ 2 หัว จึงสามารถเจาะรู พร้อมกันได้ถึง 2 รู ในเวลาเดียว บวกกับระบบควบคุม PLC ที่เป็นหัวใจสั่งงานให้แท่น/หัวเจาะ  เลื่อนได้โดยมี Servo motor เป็นตัวขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติทำให้ 

กระจกฝาท้าย 1 แผ่น ที่มีรูมากถึง 16 รูใช้เวลาเพียงไม่ถึง 2 นาที

อีกอย่างหนึ่ง คือ เรื่องความเร็วในการผลิตแบบ Mass Production ในจำนวนมากจะได้เปรียบขึ้น  เพราะลด Set up time ของการเปลี่ยนรุ่นใหม่ได้ด้วย

เป็นเครื่องเจาะแบบ X Y Axis

  • เป็นเครื่องเจาะที่ให้ค่าความแม่นยำสูง 0.02 mm.
  • ระบบควบคุมแบบ PLC
  • สามารถเจาะได้ครั้งละ 2 รู ในเวลาเดียวกัน
  • ความเร็วในการเจาะ 15 วินาที/ครั้ง
  • สามารถเจาะขนาดใหญ่สุด 2 เมตร

1.กระจกฝาท้าย รุ่น MITSUBISHI TRITON
DBC 2009

เจาะรูทั้งหมด  14 รู

Diameter 13 มม.    จำนวน 13 รู

Diameter 24 มม.  จำนวน 1 รู

2.กระจกฝาท้าย รุ่น TOYOTA VIGO
DBC 2004

เจาะรูทั้งหมด 14 รู

Diameter 13 มม.  จำนวน 13 รู

Diameter 25 มม.  จำนวน 1 รู

3.กระจกฝาท้าย รุ่น S33

เจาะรูทั้งหมด 16 รู

Diameter 13 มม.  จำนวน 13 รู

Diameter 25 มม.  จำนวน 3 รู

4.กระจกฝาท้าย รุ่น S25N

เจาะรูทั้งหมด 15 รู

Diameter 13 มม.  จำนวน 14 รู

Diameter 25 มม.  จำนวน 1 รู

5.กระจกฝาท้าย รุ่น S26

เจาะรูทั้งหมด 15 รู

Diameter 13 มม.  จำนวน 14 รู

Diameter 25 มม.  จำนวน 1 รู

6.กระจกฝาท้าย รุ่น BASIC – R02

เจาะรูทั้งหมด 10 รู

Diameter 14 มม.  จำนวน 9 รู

Diameter 28 มม.  จำนวน 1 รู