กระจกหลังคากระบะ (Canopy)

การที่ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตรถ ให้กับค่ายรถหลายยี่ห้อและหลายประเภท ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกโดยเฉพาะรถกระบะ ทำให้ในหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งผลิตรถกระบะขนาด 1 ตัน (1 Ton Pick-up Truck) อันดับ 2 ของโลก รองจากอเมริกา แต่การพัฒนาการประกอบรถประเภทนี้ ก็มีการขยายตัวต่อเนื่องเป็นอย่างดี ทั้งในประเทศและภูมิภาคอื่นทั่วโลก

จากเหตุผลข้างต้นนี้ ทำให้ในหลายปีที่ผ่านมา จึงมีอุตสาหกรรมประดับยนต์ ซึ่งรวมไปถึงหลังคากระบะ เกิดขึ้นมาหลายบริษัท เช่น Carry boy , Aeroklas  , etc.  บริษัทใหญ่เหล่านี้เป็นบริษัทฯ ของคนไทยที่ได้ส่งออกหลังคากระบะ ไปในหลายประเทศทั่วโลกและ VMC เอง ก็ได้ส่งกระจกของเราไปพร้อมกับลูกค้าของเรา