บริษัท วี.เอ็ม.ซี. เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลบริษัท

ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2503  จากชื่อ ร้านสง่าดำรงค์ ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมากมาย เราขยายธุรกิจจนก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทชั้นนำ ภายใต้ชื่อ บริษัท วี.เอ็ม.ซี. เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย) จำกัด สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายผลิตภัณฑ์ อาทิ กระจกนิรภัยสำหรับกระจกรถยนต์ กระจกรถบัสโดยสาร กระจกอาคาร และ  กระจกประหยัดพลังงาน นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นบริการหลังการขายที่ดี พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะดูแลผลิตภัณฑ์ของลูกค้า แม้ภายหลังการส่งมอบสินค้า   

ความเป็นมาของตราสินค้า

เรานึกถึงกระจกนิรภัยที่ต้องลดความรุนแรงหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเมื่อเกิดการบาดเจ็บ จำเป็นต้องไปหาหมอ ถ้าเป็นเช่นนั้น เราน่าจะนำสัญลักษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของหมอ นำมาติดไว้บนกระจก จากแนวความคิดดังกล่าว จึงทำให้เกิดตราสัญลักษณ์  Doctor  ขึ้นในปี 2516 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัยของ ผู้ใช้รถยนต์ และสัญลักษณ์นี้ก็เป็นที่รู้จักกันดี  ทั้งในและต่างประเทศ จนถึงปัจจุบันนี้เราได้มีการปรับพัฒนา ตราสินค้า ในรูปแบบใหม่ที่สะท้อนความเป็น V.M.C. สัญลักษณ์ของความปลอดภัยและแข็งแกร่ง

ค่านิยมองค์กรของเรา

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

มาตรฐานในประเทศและต่างประเทศ